Valtori: pilvitietoturvaratkaisu Mintlyltä

Koristekuva: Valtori asiakastarina

Valtori suojaa asiakkaansa nykyaikaisella pilvestä tuotettavalla (SaaS) tietoturvaratkaisulla. Uusi ratkaisu mahdollistaa käyttäjien turvallisen internetin ja sovellusten käytön ilman perinteistä VPN-ratkaisua. Kokonaiskäyttäjämäärä tulee olemaan 40 000 – 80 000. Valtorin valitseman pilvitietoturvaratkaisun tuottaja on Yhdysvaltalainen Zscaler Inc. Sopimus on kolmivuotinen, ja sitä voidaan jatkaa kaksi kertaa yhdellä vuodella. Sopimuksen kokonaisarvo on 4 – 6M€.

Valtorin palveluiden jatkuvuuden varmistaminen kaikissa turvallisuustilanteissa on yksi päätehtävämme. Tänä päivänä asiakkaamme työskentelevät paikasta ja ajasta riippumatta. On varmistettava, että julkisten verkkojen ja sovellusten käyttö on sujuvaa ja ratkaisu skaalautuu turvallisen monipaikkaisen työn tarpeisiin.

Jani Mattila

Turvallisuusjohtaja, Valtori

Pilvisiirtymän, reilusti yleistyvän etätyön ja joustavuustavoitteiden myötä kyberturvaratkaisuilta edellytetään ehdotonta ketteryyttä. Tietoturvatasosta ja -ominaisuuksista ei tule kuitenkaan tinkiä, vaan samalla on kyettävä ponnistamaan kohti Zero Trust -mallia erilaiset uudet suojauskyvykkyydet ja uhkat huomioiden. Zscaler on useiden eri patenttien ja integroitavuuden kautta SSE-valmistajista (Secure Service Edge) yksi mielenkiintoisimmista suunnannäyttäjistä.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. (Lähde: Valtori.fi).

Lisätiedot ja tiedustelut:

Jani Mattila

Turvallisuusjohtaja, Valtori

jani.mattila@valtori.fi
www.valtori.fi

Timo Aarvala

Toimitusjohtaja, Mintly

timo.aarvala@mintly.fi  
www.mintly.fi

Takaisin