Vastuullisuus Mintly Groupissa

Vastuullinen toiminta koskee meitä kaikkia – jokaista mintlyläisiä, Mintly Groupin yrityksiä sekä sidosryhmiämme. Erityisesti ihmisoikeus-, ympäristö- sekä ilmastoasioiden mallikas hoitaminen tuottaa merkityksellisyyttä ja lisää hyvinvointia.

Vastuullisuuspolitiikan katsaus

Kivalta kuulostaa, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Pyrimme tarjoamaan asiakkaitamme parhaiten palvelevia ratkaisuja kestävyyttä unohtamatta. Sen lisäksi tunnemme asiakkaittemme yhteiskuntavastuulliset tehtävät sekä tunnistamme oman roolimme vastuullisuusketjussa.

Edellytämme tätä samaa omilta sidosryhmiltämme, jolloin koko toimitusketju sitoutuu vastaamaan toiminnan taloudellisista, sosiaalisista sekä ympäristöön liittyvistä vaikutuksista. Keskeisiä vastuullisuustavoitteitamme ovat:

Loppujen lopuksi kaikki kiteytyy meidän mielestä näihin.

Osaava ja hyvinvoiva tiimi

Arvostamme ja kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme osaamista tarjoamalla haastavia tehtäviä ja koulutusmahdollisuuksia.

Vastuulliset asiakasratkaisut

Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa. Meiltä saat tehokkaat, optimoidut ja kattavat palvelut. Olemme luotettava kumppani ja valitsemme yhteistyökumppanimme vastuullisesti.

Ympäristövaikutusten minimointi

Pyrimme vaikuttamaan arvoketjussamme esimerkiksi logistiikan optimoinnilla, kiertotalouden edistämisellä ja kierrätyksellä, sekä tukemalla fiksua liikkumista ja etätyötä. Käytämme 100% uusiutuvilla lähteillä tuotettua sähköä, ja lämmitämme tilamme CO2-vapaalla kaukolämmöllä.

Mintly tiimi Mintly-lipun kanssa

Vastuullisuustyössämme korostuvat työntekijöittemme työviihtyvyys ja työterveys. Ne ovat sellaisia vastuullisuusasioita, joihin voimme eniten itse vaikuttaa, joihin aktiivisimmin panostamme ja, jotka suoraan vaikuttavat myös asiakastyytyväisyyteemme. Kaikessa toiminnassamme on tärkeää, että tunnistamme kestävän kehityksen vastuumme yrityksenä.

Ihmisoikeudet ja työelämä

Mintyn arvojen mukaisesti jokaisen työpanosta kunnioitetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Mintlyssä noudatetaan yhdenvertaisuuspolitiikka eli tuemme työntekijöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Toimimme kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeuksiin liittyvien sitoumusten sekä luonnollisesti kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Tätä edellytämme myös sidosryhmiltämme. Emme hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa.

Noudatamme Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta ja tunnustamme työntekijöidemme yhdistymisvapauden. Meillä on henkilöstömme valitsema luottamusmies.

Ympäristö ja ilmasto

Mintly Group noudattaa ympäristö- ja ilmastoasioihin soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Ostamamme ja myymämme tuotteet, palvelumme ja ratkaisumme on tuotettu ympäristön kannalta mahdollisimman vähän kuormittavasti. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja työssämme syntyvät jätteet kierrätetään ja/tai hävitetään lainmukaisesti.

Mittaamme, seuraamme ja arvioimme toimintamme ja toimitusketjumme ympäristövaikutuksia ja pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme kuormitusta ympäristölle sekä vähentämään materiaalien käyttöä ja jätteentuotantoa.

Pyrimme tuottamiemme tavaroiden ja palveluiden koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusten arviointiin ja asetamme ympäristön mahdollisimman vähäistä kuormittamista koskevia vaatimuksia myös toimitusketjullemme.

Whistleblow

Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Kaikista väärinkäytöksistä ja rimanalituksista jokaisella mintlyläisellä on mahdollisuus ja velvollisuus raportoida omalle esihenkilölleen tai tehdä ilmoitus Whistleblow-kanavan kautta.

Etsitkö jämäkkää tietoturvan ja tietoverkkojen asiantuntijaa?

Ota yhteyttä