Turvallinen OT-verkko

Turvallisuusuhat, säädökset ja pilvisiirtymä luovat painetta OT-verkkojen päivittämiselle. Meillä on kokemusta Suomen suurimmista tuotantolaitoksista kuin myös hyvin pienistä – voimme ratkaisuillamme taata myös siis sinun verkkosi turvallisuuden.

Onhan liiketoimintasi ydin turvattu?

Tyyppilisin vastaus OT-verkkojen turvaamisen on, että kyseisestä verkosta ei ole lainkaan yhteyksiä ulos. Tällaiseen OT-verkkoon emme kuitenkaan vielä ole törmänneet.

Yhteydet IT-verkkoon, alihankkijoiden tuoma shadow IT ja uusien teknologioiden pilviyhteydet luovat yhteyksiä ulkomaailmaan, eikä näistä yleensä olla tietoisia. Keskimäärin tekemissämme kartoituksissa löytyy verkosta kolminkertainen määrä laitteita oletukseen verrattuna.

Luonnollisesti OT-verkoissa kaikkein tärkeintä on tuotannon jatkuvuus ja työntekijöiden turvallisuus. Verkkojen tietoturvauhat uhkaavat erityisesti myös näitä kahta tärkeintä tekijää ja siksi niihin tehtävät investoinnit maksavat varmasti itsensä takaisin.

Näillä askelilla verkkosi saadaan turvalliseksi

Tavoite

Kuvataan tavoitetila peilaten tärkeimpien verkko- ja tietoturvastandardien ja käytäntöjen kautta.

Nykytila

Luodaan näkyvyys siihen, mistä verkko koostuu ja mikä on sen hyökkäyspinta-ala

Kehitys

Suojataan verkko erilaisin menetelmin ja luodaan prosessit riskien ja haavoittuvuuksien hallintaan.

Testaus

Simuloidaan hyökkäystilanteita, metsästetään uhkia ja luodaan työkalut uhkien estämiseen.

Varmistaminen

Varmistetaan OT-ympäristön jatkuvuus turvallisen arkkitehtuurin ja prosessien avulla.

Lisää aiheesta muualla

Lue, miksi Siemens valitsi Mintlyn vahvistamaan palveluidensa tietoturvaa!
Artikkeli: Teollisuuden tietoverkot ja tietoturva murroksessa?

Muita ratkaisuja

Etsitkö jämäkkää tietoturvan ja tietoverkkojen asiantuntijaa?

Ota yhteyttä