Tietosuoja Mintlyllä

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Mintly Oy:n käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti jaoteltu eri henkilörekistereihin.

Tunnista roolisi

Tunnista suhteesi rekisteriä pitävään Mintly Oy:hyn ja valitse alla olevista selosteista tarkistaaksesi, miten me tietojasi käsittelemme.

Tietosuojasertifikaatti

Klikkaa sertifikaattia tarkastellaksesi, miten vastaamme GDPR-vaatimuksiin:

Lisätietoja verkkosivuja koskien

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Mintly käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen, joten pyydämme sinua käymään sivustollamme https://mintly.fi/ aina silloin tällöin.

Ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Tietoja kerätään Mintlyn asiakkaille ja palveluista kiinnostuneille viestimiseksi. Tietoja käsittelee vain yrityksemme henkilökunta töitä tehdessään, eikä tietoja jaeta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen keruu ja käsittely

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Sivustollamme ei ole lomakkeita tai muita kanavia, joissa keräämme henkilötietoja.

Kun otat meihin yhteyttä muita kanavia pitkin, käsittelemme esimerkiksi puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi jotta voimme vastata sinulle.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme tietoturvan vahvistamiseksi. Emme kerää mitään tietoja käyttäjistä evästeiden avulla.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Emme käytä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, emmekä jaa tietojasi eteenpäin.

Voit silti erityisesti kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty auttamaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla: webmaster@mintly.fi

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Ota meihin yhteyttä tietosuoja-asioissa

Mintly Oy
Stella Business Park
Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo