Tietoturvaseteli – mikä se on?

Tietoturvaseteli on uusi valtion tukimuoto kotimaisille kriittisten alojen yrityksille heidän tietoturvansa kehittämiseen. Setelin hakuaika alkaa 1.12.2022.

Mintly koristekuva brändiväreillä ja logolla

Kuka voi hakea tietoturvaseteliä?

Tietoturvaseteli on suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tällaisiksi toimialoiksi on määritelty elintarvikehuolto, energiahuolto, finanssiala, jätehuolto, kemianteollisuus, logistiikka, media-ala, metsäteollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, rakennusteollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto (sis. lääkehuolto), sotilaallinen huoltovarmuus, teknologiateollisuus, tietoyhteiskunta ja vesihuolto.

Tukea on tarjolla kahdessa eri suuruusluokassa: 

Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu enintään 15 000 euron seteli, joka voidaan hakea 

  • tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, 
  • tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan tai 
  • henkilökunnan kouluttamiseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen taikka muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen

Kaikille yrityksille tarkoitettu enintään 100 000 euron seteli, joka vaatii 30 prosentin oman rahoituksen. Näin ollen seteli kattaa 70 prosenttia tietoturvaprojektin kuluista. Tätä voidaan hakea

  • hyökkäyksenestotestaukseen, 
  • tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen tai 
  • näihin perustuvaan muuhun välittömään tietoturvallisuutta parantavaan toimeen 

Tietoturvasetelistä tarkemmin 

  • Yritys voi hakea tukea 1.12.2022 alkaen 
  • Yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Suomeen 
  • Yritys ei ole aikaisemmin hakenut tai saanut tietoturvan kehittämisen tukea 
  • Tukea voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2024 

Lisätietoja löydät Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/hae-tietoturvan-kehittamisen-tukea

Kuinka voimme auttaa?

Valtion tarjoama tietoturvaseteli mahdollistaa yrityksen tietoturvan kehittämisen monin eri tavoin. Yhtenä tärkeänä aihealueena teknologistuvassa yhteiskunnassa nousee esiin turvautuminen kalasteluviestejä vastaan.

Wesentran tarjoama kalasteluviestien koulutus- ja raportointipalvelu PhishMan mahdollistaa simuloinnin kautta loppukäyttäjän kouluttamisen haitallisia kalasteluviestejä vastaan ja tehostaa koko yrityksen kokonaisvaltaista tietoturvaa. PhishMan-palvelun kautta saadaan ymmärrys henkilöstön valmiudesta tunnistaa vahingollisia kalasteluviestejä ja koulutetaan heitä toimimaan vastuullisesti niiden kohdalla.

Autamme mielellämme yrityksenne tietoturvan kehittämisessä ja kalasteluviesteiltä suojautumisessa. Toimimme myös apuna tietoturvasetelin hakemisessa ja tuemme teitä koko prosessin ajan.

Älkää siis epäröikö, vaan olkaa meihin yhteydessä ja rakennetaan yhdessä tietoturvallisempi huominen.

Tietoturvaterveisin,

Wesentran tiimi

Takaisin