Turvallisuus

Mintly Group on turvallinen ja luottamuksen arvoinen kumppani

Me Mintly Groupissa otamme sekä asiakkaidemme että oman turvallisuutemme vakavasti.

Turvallisuustyömme tärkeimpinä päämäärinä on huolehtia meille tärkeistä asioista: henkilöstöstämme sekä asiakkaidemme meille uskomasta tiedosta, omaisuudesta ja luottamuksesta. Päämääränä on myös itsestään selvästi turvata liiketoimintamme jatkuvuus, mutta palveluidemme myötä tukea myös yhteiskunnan kannalta kriittisen infrastruktuurin resilienssiä. Ympäristönäkökohtia unohtamatta.

Tietoturvallisuus on edellytys luottamukselle ja luottamuksellisuus tietoturvalle. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO/IEC ISO27001:2022-standardia vasten, jota noudatamme vapaaehtoisesti korkean turvallisuustason takaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tietoturvallisuuden hallinnan jatkuva parantaminen on Mintly Groupin toimintatapa.

Keskeisiä turvallisuustavoitteitamme ovat:

MiNTLY on meille turvallinen työpaikka.

Yksikin työtapaturma tai henkilöstön tietosuojaan kohdistuva loukkaus on meille liikaa.

MiNTLY on turvallinen ja luotettava kumppani.

Yrityksemme ja asiakkaittemme meille uskoma omaisuus, tieto ja palvelut ovat turvatut.

Tietoympäristömme ovat suojatut siten, että tiedon luottamuksellisuus varmistetaan koko tiedon elinkaaren ajan, myös häiriötilanteissa.

Korruptio ja epäeettisyys eivät kuulu Mintlyn liiketoimintaan.

Noudatamme meihin kohdistuvia lakeja ja asetuksia, toimintaamme sovellettavien viitekehysten vaatimuksia sekä toimintaan liittyviä ohjeistuksia.

MiNTLYläisten turvallisuusosaaminen valttikortti.

Pyrimme siihen, että jokaisella mintlyläisellä on syväluotaava osaaminen ja riittävät resurssit huomioida turvallisuusnäkökohdat omassa työssään. Turvallisuus- ja kyberturvallisuusosaamisestamme on lisäarvoa kaikkeen asiakkaillemme toimitettavaan palveluun.

Tietoturvallisuuden osaajana me myös noudatamme itse sitä mitä puhumme. Poimimme kumppaniemme viimeisimmät ja kyvykkäimmät tietoturvaratkaisut sekä parhaat käytänteet suojaamaan myös omaa pesäämme.

Varaa keskustelu hyödyllisyystakuulla

Matias Kaikkonen Mintly

Matias Kaikkonen