Istekki Oy: Lähtökohtana toimintavarmuus ja luotettavuus

Istekki asiakastarina pääkuva: lääkäreitä leikkaussalissa

Julkishallinnon ja terveydenhuollon ICT-palveluihin erikoistunut Istekki Oy tarjoaa palveluitaan kunnille, kaupungeille, sairaanhoitopiireille sekä yrityksille ja kuntayhtymille.

Sairaalat ja sairaanhoitopiirit asettavat erityisvaatimuksia tietoverkon toiminnallisuudelle. Liityntärajapinnat Kelan Kanta-palveluun ja yliopistosairaaloiden erityisvastuu- eli ERVA-alueiden tarpeet kasvattavat vaatimuksia entisestään.

Palveluiden on pyörittävä vuorokauden ympäri, jolloin verkon toimintavarmuuden on oltava huippuluokkaa. Huolto- ja muutostarpeet on suunniteltava ja toteutettava siten, että käyttökatkokset minimoidaan.

Tiivis kumppanuus tuo tuloksia

Istekin maanlaajuista runkoverkkoa on rakennettu pitkäjänteisesti yhteistyössä Mintlyn asiantuntijoiden kanssa. Runkoverkko toimii modernina palvelualustana, joka on niin nykyaikainen, tehokas ja skaalautuva kuin nykypäivänä voidaan vaatia.

Jatkuvan konsultointisopimuksen turvin verkkoa kehitetään koko ajan yhdessä uusille asiakastarpeille sopivaksi. Kaikki verkossa käytettävät laitteet on kahdennettu huoltovarmuuden takaamiseksi. Mintlyn asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltavat huoltoihin ja varaosiin liittyvät työt toteutetaan nopealla vasteajalla. Laitakannan uusimiset ja verkon nopeuden sekä kapasiteetin kasvattamiset tehdään hallitusti ja laitetuet uusitaan ajallaan.

Mintlyläiset ovat erittäin asiantuntevia ja ketteriä ja heiltä saa nopeasti palvelua. He ymmärtävät loppuasiakkaan tarpeen ja tuloksena on aina vaatimukset täyttävä ratkaisu, jossa alan erikoispiirteet on otettu huomioon.

Aripekka Matikainen

Tietoliikenteen ryhmäpäällikkö

Asiantuntijuus ja teknologia avainasemassa

Teknologia näyttelee tärkeätä roolia palvelualustan toimivuudessa. Istekki onkin jo pitkään luottanut Juniper Networksiin sen pitkän konesalikokemuksen sekä reititin- ja ohjelmisto-osaamisen ansiosta. Lisäksi Juniperin tuotteissa ylläpidetään aina korkeaa tietoturvaa.

Juniper on edelläkävijä reititinteknologiassa ja Istekin runkoverkossa käytettävien MX-sarjan reitittimien lisäarvoina ovat nimenomaan korkean käytettävyyden tuoma toimintavarmuus, avoimien rajapintojen kautta saavutettava ylläpidon automatisointi ja hallittavuuden parantuminen.

Sairaala Nova – uuden aikakauden älykäs sairaala

Jyväskylään on valmistumassa tulevaisuuden älykäs sairaala, jonka toimintaympäristössä on hyödynnetty kehittynyttä tietotekniikkaa. Mintlyn asiantuntijat ovat olleet Istekin alihankkijana mukana suunnittelemassa uuden sairaalan tietoverkkoa, jonka avulla voidaan mm. automatisoida rutiinitehtäviä, eliminoida virheitä, optimoida prosesseja ja hoidon kohdentamista sekä tehostaa logistiikkaa.

Hanke on merkittävä ja verkon suunnittelussa on täytynyt ottaa huomioon lukuisia kriittisiä järjestelmiä, kuten kutsu-, vuoro-, paikannus- ja hälytysjärjestelmiä sekä huomioida verkossa liikkuvat magneettikuvat, laboratorio- ja potilastiedot sekä lääkemääräykset ja -ohjeet. Lisäksi lisääntynyt videoneuvotteluyhteyden tarve etäleikkauksia ja opetustarkoitusta varten asettaa omat huippuvaatimuksensa verkolle ja tietoliikenneyhteyksille.

Takaisin