Vastuullisuudella asiakastyytyväisyyttä Mintly Groupissa

Vastuullinen toiminta koskee meitä kaikkia – jokaista mintlyläisiä, Mintly Groupin yrityksiä sekä sidosryhmiämme.  Erityisesti ihmisoikeus-, ympäristö- sekä ilmastoasioiden mallikas hoitaminen tuottaa merkityksellisyyttä ja lisää hyvinvointia.

Mitä se tarkoittaa meille käytännössä?

Pyrimme tarjoamaan asiakkaitamme parhaiten palvelevia ratkaisuja kestävyyttä unohtamatta. Sen lisäksi tunnemme asiakkaittemme yhteiskuntavastuulliset tehtävät sekä tunnistamme oman roolimme vastuullisuusketjussa. Edellytämme tätä samaa omilta sidosryhmiltämme, jolloin koko toimitusketju sitoutuu vastaamaan toiminnan taloudellisista, sosiaalisista sekä ympäristöön liittyvistä vaikutuksista. Keskeisiä vastuullisuustavoitteitamme ovat:

Osaava ja hyvinvoiva tiimi.

Mintly Groupiin halutaan tulla töihin ja tänne halutaan jäädä. Haluamme olla huipputason työpaikka jokaiselle mintlyläiselle. Meille on tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä omalla toiminnallaan edistää vastuullisuutta. Tavoitteenamme on pitää nykyinen työturvallisuustaso, jossa meillä ei ole yhtään työtapaturmaa.

Vastuulliset asiakasratkaisut.

Tuotamme sellaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Tarjoamme tehokkaita, optimoituja ja kattavia ratkaisuja. Olemme asiakkaillemme luotettava kumppani ja valitsemme myös omat partnerimme vastuullisesti.

Ympäristövaikutusten minimointi.

Pyrimme vaikuttamaan omassa arvoketjussamme mm. optimoimalla logistiikkaamme, edistämällä kiertotaloutta ja kierrätystä sekä tukemalla järkevää liikkumista ja etätöiden tekemistä. Kaikkien tilojemme sähkö on tuotettu 100% uusiutuvilla lähteillä ja tilamme lämmitetään CO2-vapaalla kaukolämmöllä.

Vastuullisuustyössämme korostuvat työntekijöittemme työviihtyvyys ja työterveys. Ne ovat sellaisia vastuullisuusasioita, joihin voimme eniten itse vaikuttaa, joihin aktiivisimmin panostamme ja, jotka suoraan vaikuttavat myös asiakastyytyväisyyteemme. Kaikessa toiminnassamme on tärkeää, että tunnistamme kestävän kehityksen vastuumme yrityksenä.

Ihmisoikeudet ja työelämä

Mintyn arvojen mukaisesti jokaisen työpanosta kunnioitetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Mintlyssä noudatetaan yhdenvertaisuuspolitiikka eli tuemme työntekijöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Toimimme kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeuksiin liittyvien sitoumusten sekä luonnollisesti kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Tätä edellytämme myös sidosryhmiltämme. Emme hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa.

Noudatamme Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta ja tunnustamme työntekijöidemme yhdistymisvapauden. Meillä on henkilöstömme valitsema luottamusmies.

Ympäristö ja ilmasto

Mintly Group noudattaa ympäristö- ja ilmastoasioihin soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Ostamamme ja myymämme tuotteet, palvelumme ja ratkaisumme on tuotettu ympäristön kannalta mahdollisimman vähän kuormittavasti. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja työssämme syntyvät jätteet kierrätetään ja/tai hävitetään lainmukaisesti.

Mittaamme, seuraamme ja arvioimme toimintamme ja toimitusketjumme ympäristövaikutuksia ja pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme kuormitusta ympäristölle sekä vähentämään materiaalien käyttöä ja jätteentuotantoa.

Pyrimme tuottamiemme tavaroiden ja palveluiden koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusten arviointiin ja asetamme ympäristön mahdollisimman vähäistä kuormittamista koskevia vaatimuksia myös toimitusketjullemme.

Whistleblow

Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Kaikista väärinkäytöksistä ja rimanalituksista jokaisella mintlyläisellä on mahdollisuus ja velvollisuus raportoida omalle esihenkilölleen tai tehdä ilmoitus Whistleblow-kanavan kautta.

Varaa keskustelu hyödyllisyystakuulla